ویزای تحصیلی کانادا

دریابید که آیا فرزند شما به مجوز تحصیل نیاز دارد یا خیر؟

ویزای دانش آموزی کانادا

یک کودک خردسال در کانادا که زیر 18 سال در انتاریو و کبک یا 19 سال در بریتیش کلمبیا و برخی استان های دیگر تعریف شده است، برای تحصیل در ک...

ادامه مطلب